GreekEnglish (United Kingdom)
Home CV Professional Experience

Professional Experience

Computer Technology Institute and Press "Diophantus" 01/07/2011–today
ΙΤΥ Διόφαντος (Κτίριο "Δ. Μαρίτσας", Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστημιούπολη Πατρών Ριον, Τ.Θ. 1382 265 00, Τηλέφωνο: 2610.960-463)
Θέση: Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
Έργο: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441). 

Ergologic 10/2006–31/07/2011
Ergologic «Εργολογική Πληροφορική ΑΕΒΕ» (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 51Α, Πάτρα,Τηλ:2610.240.610 / fax: 2610.240.616)
Θέση: Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Ανάπτυξη στις παρακάτω πλατφόρμες
1. Σύστημα Workflow: Asp, vbScript, Javascript, SQL Server, Oracle. Επικοινωνίες μέσω
OLEDB, Linked Server κλπ.
2. getOrder: SQL Server, SQL Server Compact Edition (βάση δεδομένων για PDAs), PDAs
(HTC, Intermec, BalckBerry), SQLServer Data Transformation Services (DTS) πακέτων
για επικοινωνία με Oracle. Jobs από το SQL Server Agent, SQL Server Replication με
SQL Server Compact Edition, Δημιουργία Linked Servers. PDA Client σε C#.
3. VB6 Servers επικοινωνία με SQLServer, Oracle.
4. Native php, javascript, mySQL.
5. Cakephp, extJS, javascript.


Θέση: Μηχανικός πληροφορικής, Εξωτερικός συνεργάτης με παροχή υπηρεσιών.
Εργασίες: Δημιουργία βάσης δεδομένων για ερευνητική εργασία που αφορά γλωσσολογικές
κατηγορίες. [Συμμετοχή σε δημοσίευση]
Συνεργάτες: Αγγελική Ράλλη, Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 2610-996230
Παπαζαχαρίου Δημήτρης, επίκουρος καθηγητής, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 2610-969316

Xmachina 9/2001 – 6/2007
Xmachina Κέντρα Εκπαίδευσης Η/Υ & Πληροφορικής (Άγιος Νεκτάριος, ΤΚ: 26334 Πάτρα,
Τηλ:2610.361.834 / fax: 2610.361.835)
Θέση: Υπεύθυνος Σπουδών.

Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Β, Τηλ: 2610.960-381)
Θέση: Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Υπεύθυνος ανάπτυξης έργων – Μηχανικός έργων.
Α) Ερευνητική Μονάδα 2 (3/2000 – 8/2001) [Συστάσεις: Τζαγγαράκης Μανώλης]
InterregII: Υπηρεσίες τουρισμού, πολιτισμού, επικοινωνίας για το Κέντρο Τηλεματικής Δυτικής Ελλάδας.
MLIS: EC-MT GPS, Machine Translation System for Greek in Public Administrations. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη συστήματος αυτόματης μετάφρασης για τα ζεύγη γλωσσών Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά, καθώς επίσης και η παροχή δωρεάν μεταφραστικών υπηρεσιών αποκλειστικά στο Δημόσιο Τομέα της Ελλάδας.
ΔΙΑΛΕΞΙΚΟ: Υπεύθυνος Μηχανικός Έργου. Ανάπτυξη λεξικολογικής βάσης δεδομένων για την Ελληνική γλώσσα οργανωμένη σε σημασιολογικά συσχετισμένα σύνολα.
Β) Ερευνητική Μονάδα 4 & Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (1/9/98 – 15/3/2000) - [Συστάσεις: Βουκελάτος Μιχάλης]
Σχεδιασμός βάσης σε περιβάλλον Oracle (8.0.3, 8.0.4 Personal & Server σε 95 και ΝΤ) και ανάπτυξη εφαρμογής ΣΔΥΣΜ (Σύστημα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων) σε Developer 6.0.
Υπεύθυνος υποστήριξης και εγκαταστάσεων ΣΔΥΣΜ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (1/8/2001 – 28/2/2002)
Πανεπιστήμιο Πάτρας: Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής. Το εργαστήριο συνεργάζεται στενά με την Ερευνητική Μονάδα ΙΙ του ΙΤΥ. Στα πλαίσια αυτής
της συνεργασίας αναπτύχθηκαν πρωτότυπα προϊόντα όπως τα εργαλεία επεξεργασίας
ελληνικής γλώσσας: Speller, Hyphenator και Thesaurus, για λογαριασμό των εταιρειών
Microsoft Corp. και Intrakom, το ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης Kallimachos κ.α.
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Υπεύθυνος ανάπτυξης έργων – Μηχανικός έργων.
• BalkaNet: Coordinator. Chief – Engineer του έργου. Δημιουργία Core WordNets και
σύνδεση αυτών με WordNet Management System. Partnets: Ρουμανία, Τσεχία,
Βουλγαρία, Γαλλία, Παν. Αθήνας, Τουρκία, ITY, dbLab Παν. Πατρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1998 – 2002) (Παράρτημα Πάτρας, Αγ. Διονυσίου 42, Τηλ: 2610.422-273)
[03/2002] - [56 ώρες] Εισηγητής “Εισαγωγή Αλγορίθμων – Visual Basic” {15ο Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Πληροφορική}
[12/2001] - [48 ώρες] Εισηγητής MS-Word 2000 for Windows 98 {15ο Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Πληροφορική}
[06/2001] - [36 ώρες] Εισηγητής Επεξεργασίας Εικόνας & Ήχου {14ο Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Πληροφορική}
[05/2001] - [40 ώρες] Εισηγητής Animation-Video {14ο Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Πληροφορική}
[03/2001] - [48 ώρες] Εισηγητής MS-Access 2000 for Windows 98 {14ο Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Πληροφορική}
[12/2000] - [44 ώρες] Εισηγητής MS-Excel 2000 for Windows 98 {14ο Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Πληροφορική}
[12/1999] - [44 ώρες] Εισηγητής MS-Excel 7 for Windows 95 {13ο Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Πληροφορική}
[12/1998] - [48 ώρες] Εισηγητής MS-Excel 7 for Windows 95 {12ο Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Πληροφορική}

Δημόσιο Ι.Ε.Κ Πάτρας (10/2000 – 2/2001), Δημόσιο Ι.Ε.Κ Πάτρας (Ποτάμι Λεύκας, Πάτρα)
Εισηγητής Τηλεπληροφορικής για το μάθημα JAVA.
Μέλος επιτροπής πιστοποίησης και αξιολόγησης. [Εξετάσεις 2000]

KNOWLEDGE A.E (2/97 – 2/98)
KNOWLEDGE A.E (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 37, 264 41 Πάτρα. Τηλ: (+30) 261 0452 820 )
Θέση: Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής.
Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων: Υποστήριξη Επιμελητηριακού Συστήματος «ΠΡΩΤΕΥΣ» (Βάση Δεδομένων Ingres σε Unix Συστήματα).
Υποστήριξη και εκπαίδευση της εφαρμογής «ΠΡΩΤΕΥΣ» σε 30 Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια.
Υπεύθυνος εγκαταστάσεων SCO-Unix, Ingres, «ΠΡΩΤΕΥΣ». Ανάπτυξη σε Ingres για το πακέτο «ΠΡΩΤΕΥΣ»

DYNACOMP A.E.B.E (7/95 - 10/96)
DYNACOMP A.E.B.E (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 53, Πάτρα, Τηλ: 2610.433421/2610.453.661)
Υπεύθυνος Έργων Ανάπτυξης Λογισμικού σε Βάσεις Δεδομένων.
“ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ” : Γενική παρακολούθηση των φορτωτικών μεταξύ μεταφορικών γραφείων.Μελέτη αναγκών, εννοιολογικός σχεδιασμός, υλοποίηση σε MS-Access.
“ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ” : Μελέτη αναγκών, εννοιολογικός σχεδιασμός, υλοποίηση εφαρμογής για client-server βάση δεδομένων που επικοινωνεί μέσω ODBC με λογιστική εφαρμογή (Eurofasma-Singular) με απομακρυσμένες βάσεις που συνδέονται μέσω dial-up. 
Διάφορα προγράμματα σε συνεργασία με πακέτα λογισμικών για εξαγωγή των δεδομένων σε Barcode.

FUTUREKIDS (2/98–12/98)
FUTUREKIDS (Κωνσταντινουπόλεως 24, Πάτρα, Τηλ: 2610.452-610, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
• Εκπαιδευτής προγραμμάτων Futurekids (από ηλικίες 3 – 65).
• Εκπαιδευτής εκπαιδευτικών Futurekids.
• Εισηγητής Σεμιναρίων MS-Access, MS-Publisher, MS-Excel, MS-PowerPoint, MS-Word,
Windows 95, Windows NT, email, internet σε βιομηχανίες όπως Amstel και Coca-Cola.

KOREL PLUS (9/98 – 6/99)
KOREL PLUS - Πάτρα (πρώην BYTE Πληροφορική ) (Πατρέως 41-43, Πάτρα, Τηλ: 2610.623-601, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Εκπαιδευτικός σε τμήματα Γυμνασίου, Λυκείου με εκπαιδευτικό Λογισμικό.
Εκπαιδευτικός σε ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με αντικείμενο MS-Office 97.
Εισηγητής Σεμιναρίων στις Τράπεζες Κρήτης και Εθνική.

Ν.Ε.Λ.Ε. Νομαρχιακό Κ.Ε.Κ (24/2 – 29/6/99)
Ν.Ε.Λ.Ε. Νομαρχιακό Κ.Ε.Κ. Αχαΐας (Αγ. Νικολάου 8, 262 21, Πάτρα, Τηλ: 2610.622.879, 2610.621.836)
Εισηγητής Πληροφορικής για το πρόγραμμα «Τεχνικές Αύξησης Ανταγωνιστικότητας Μ.Μ.Ε.

1993 - 1995 Ελληνικός Στρατός
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης Στρατολογίας [ΚΕΠΒ - ΘΗΒΑ].
Υπεύθυνος συντήρησης Η/Υ, Δημιουργία νέου λογισμικού [88 ΣΔΙ - ΛΗΜΝΟΣ].
Ειδικότητα ΤΕΒΠΑΡ {Εξόρυξη στοιχείων βολών μέσω Υπολογιστή}